Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej postępowanie o nr 53/ZP/2017

Zapytanie cenowe 53/ZP/2017 "Zakup komputerów oraz akcesoriów komputerowych do biura Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego"

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr 24/ZP/2017

  • pdf ogłoszenie 24 ZP 2017.pdf - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego uprzejmie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na usługi z zakresu działalności kulturalnej.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na usługi z zakresu działalności kulturalnej nr 24/ZP/2017