POSTĘPOWANIE NR 3/ZP/2018- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja do ogłoszenia o dialogu technicznym nr 03/2018

Informacja do ogłoszenia o dialogu technicznym nr 02/2018

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym nr 3/2018 Elementy stalowe scenografii na Ekspozycji Głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym nr 2/2018 Elementy drewniane na Ekspozycji Głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 34/ZP/2018

Informacja 02 do Dialogu Technicznego nr 01/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/ZP/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr 34/ZP/2018

Zmiana SIWZ nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/ZP/2018

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/ZP/2018 na "Wykonanie kontentów dla ekspozycji głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego".

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu 2/ZP/2018

Informacja do dialogu technicznego nr 01/2018

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 01/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 2/ZP/2018

  • pdf ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego uprzejmie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na usługi z zakresu działalności kulturalnej.