Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 2/ZP/2018

  • pdf ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego uprzejmie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na usługi z zakresu działalności kulturalnej.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 75/ZP/2017

  • pdf unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Wykonanie ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - prace projektowe, scenograficzne i artystyczne, roboty wykończeniowe i instalacyjne" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu 13/ZP/2017

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 13/ZP/2017

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 103/ZP/2017

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr 103/ZP/2017

  • pdf ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego uprzejmie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na usługi z zakresu działalności kulturalnej.

Zapytanie cenowe 104/ZP/2017

  • pdf zapytanie cenowe.pdf - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza do złożenia oferty na "Badanie sprawozdania finansowego wraz z przygotowaniem opinii i raportu z przeprowadzonego badania".
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document formularz ofertowy.docx

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 4

odpowiedź na pytania i zmiana SIWZ nr 7

  • pdf odpowiedzi na pytania 16.10.2017.pdf - Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 16.10.2017 r.) przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Przekazana w dniu dzisiejszym zmiana ogłoszenia zmienia termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Termin składania ofert to: 24.10.2017 r. godz. 12:00.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 3 i zmiana SIWZ nr 5

Informacja dotycząca treści ogłoszenia i SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 28.09.2017 r.) przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Przekazana w dniu dzisiejszym zmiana ogłoszenia zmienia postanowienia dotyczące terminów i wysokości udzielanej zaliczki oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Termin składania ofert to: 18.10.2017 r. godz. 15:00.

Odpowiedź na pytania_Zmiana SIWZ nr 4

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2

Informacja dotycząca treści ogłoszenia i SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 23.08.2017 r.) przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Przekazana w dniu dzisiejszym zmiana ogłoszenia anuluje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nr ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 160-330575 oraz sprostowania ogłoszenia o zamówieniu numer ogłoszenia w Dz.U. : 2017/S 161-332887 w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Powyższa zmiana anuluje również postanowienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przetarg nieograniczony pn. "Wykonanie ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - prace projektowe, scenograficzne i artystyczne, roboty wykończeniowe i instalacyjne"

  • pdf ogłoszenie nr 2017-OJS160-330575-pl.pdf - Dokumentacja do pobrania: www.muzeumjp2ipw.pl/share/Przetarg/Wykonanie_Ekspozycji/OPZ_Dokumentacja.zip www.muzeumjp2ipw.pl/share/Przetarg/Wykonanie_Ekspozycji/Dokumentacja_Przetargowa.zip

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej postępowanie o nr 53/ZP/2017

Zapytanie cenowe 53/ZP/2017 "Zakup komputerów oraz akcesoriów komputerowych do biura Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego"

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr 24/ZP/2017

  • pdf ogłoszenie 24 ZP 2017.pdf - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego uprzejmie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na usługi z zakresu działalności kulturalnej.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na usługi z zakresu działalności kulturalnej nr 24/ZP/2017