155_ZP_2018 Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu Multimedialnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

154_ZP_2018 Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Oświetlenia Ekspozycyjnego i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej rozdzielczej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018