Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac

Wymagania
• wykształcenie wyższe – preferowane kierunkowe
• minimum 5-letnie doświadczenie w obsłudze kadrowej i płacowej
• biegła znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeń społecznych
• biegła znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
• biegła obsługa programu Płatnik
• dobra znajomość programu Symfonia kadry i płace
• znajomość podstaw księgowości
• biegła obsługa pakietu MS Office (szczególnie Excel)
• umiejętność analitycznego myślenia
• dobra organizacji pracy i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
• mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury

Zakres obowiązków
• pełna obsługa kadrowo-płacowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
• prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
• naliczanie wynagrodzeń – przygotowywanie list płac oraz kontrola poprawności ich naliczenia
• nadzór nad ewidencją czasu pracy
• sporządzanie i przesyłanie dokumentacji do ZUS (obsługa programu Płatnik)
• sporządzanie i przesyłanie dokumentacji do GUS i PFRON
• sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych
• nadzór nad terminowością badań lekarskich i szkoleń wymaganych przepisami
• sporządzanie raportów i sprawozdań z danych kadrowych i płacowych na potrzeby wewnętrzne firmy
• wystawianie zaświadczeń
• współpraca z instytucjami administracji państwowej w zakresie wykonywanych obowiązków
• wsparcie w organizowaniu szkoleń
• wsparcie w organizowaniu i przeprowadzaniu rekrutacji

Oferujemy
• stabilne zatrudnienie w nowoczesnej instytucji kultury
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warunki aplikowania
Oferty z dopiskiem ”Specjalista ds. kadr i płac”, zawierające list motywacyjny, CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 prosimy nadsyłać do 15 września 2017 r. na adres: biuro@muzeumjp2ipw.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.