Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. IT / Informatyk

 

Miejsce pracy: Biuro Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Opis stanowiska:

 

Poszukujemy pracownika na samodzielne stanowisko Informatyka do biura Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę informatyczną w naszej instytucji.

 

Zakres obowiązków:

 

Bieżące wsparcie użytkowników, w tym m.in.:

- instalacja i konfigurowanie oprogramowania na urządzeniach PC i urządzeniach

  peryferyjnych,

- diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych i programowych,

- analiza potrzeb pracowników oraz dobór odpowiedniego sprzętu i oprogramowania,

- nadzór nad poprawną pracą sprzętu w salach konferencyjnych i innych pomieszczeniach.

 

Infrastruktura IT, w tym m.in.:

- zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa infrastruktury IT,

- zarządzanie i konserwacja urządzeń i systemów IT,

- zarządzanie kontami i usługami w systemach informatycznych,

- zarządzanie oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych plików, urządzeń i

  systemów IT,

- zarządzanie licencjami oprogramowania,

- prowadzenie bieżącej inwentaryzacji sprzętu i ewidencji sprzętu IT oraz licencji,

- rozwój infrastruktury IT,

- sporządzanie dokumentacji na potrzeby IT,

- zakupy sprzętu i oprogramowania informatycznego,

- współpraca z dostawcami usług, sprzętu i oprogramowania,

- udział w projektach informatycznych w zakresie wdrażania nowych technologii.

 

Wymagania:

 

- wykształcenie informatyczne lub techniczne,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

- praktyczna znajomość systemów operacyjnych oraz usług Windows Server 2008

  i nowszych,

- zarządzanie i konfiguracja usług takich jak: Active Directory, GPO, DHCP, DNS,

- znajomość zagadnień sieciowych LAN/WLAN,

- doświadczenie w zarządzaniu i konfiguracji urządzeń sieciowych CISCO,

- dobra znajomość systemów Windows 7/10, macOS, Android, iOS,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym czytanie

  dokumentacji technicznej.

 

Mile widziane:

 

- umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

- gotowość do aktywnego poszerzania wiedzy i kompetencji,

- umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

 

Oferujemy:

 

- umowę o pracę,

- atrakcyjne warunki zatrudnienia,

- samodzielne stanowisko,

- pakiet świadczeń dodatkowych,

- pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji,

- długoterminową współpracę,

- niekorporacyjną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Prymasa Augusta Hlonda 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Prymasa Augusta Hlonda 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Rekrutacja na specjalistę ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska:

- przygotowanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych, w tym umów na realizację zamówienia,

- kompleksowa obsługa prowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych,

- protokołowanie postępowań,

- udział w komisjach przetargowych,

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych i sprawozdawczości,

- przygotowanie planu zamówień publicznych,

- wsparcie pozostałych działów Muzeum z zakresu zamówień publicznych,

- przygotowanie opinii z zakresu zamówień publicznych,

- reprezentowanie zamawiającego przed KIO.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe w zakresie prawa

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.

- zaangażowanie, systematyczność, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy w instytucji kultury

- studia podyplomowe z zamówień publicznych

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- stabilną pracę,

- atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Oferty pracy z dopiskiem „specjalista ds. obsługi sekretariatu”, zawierające CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) prosimy kierować klikając przycisk aplikowania.

Prosimy kierować na adres biuro@muzeumjp2ipw.pl

Rekrutacja na specjalistę ds. obsługi sekretariatu

Opis stanowiska:

- kompleksowa obsługa recepcji w tym przyjmowanie gości i obsługa telefonów,

- prowadzenie kalendarza spotkań i ich obsługa,

- ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przekazywanie jej zgodnie z dekretacją,

- koordynacja korespondencji wewnętrznej, w tym obiegu dokumentów,

- prowadzenie rejestrów dokumentów, w tym rejestru faktur,

- wsparcie administracyjno-biurowe pozostałych komórek organizacyjnych instytucji,

- przygotowanie i redagowanie pism,

- dbanie o właściwy wizerunek firmy oraz estetykę i porządek w szczególności w obszarze recepcji i sal konferencyjnych (także w całym biurze),

- zaopatrzenie biura w sprzęt i materiały biurowe oraz zarządzanie zapasami materiałów biurowych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów,

- dobra znajomość obsługi sprzętów biurowych oraz pakietu MS Office,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- zaangażowanie, systematyczność, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

- dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne,

- umiejętność ustalania priorytetów.

Mile widziane:

- znajomość prawa zamówień publicznych,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- stabilną pracę,

- atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Oferty pracy z dopiskiem „specjalista ds. obsługi sekretariatu”, zawierające CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) prosimy kierować na adres biuro@muzeumjp2ipw.pl