Kierownik Działu Prawnego i PZP

Opis stanowiska

 • Kierowanie pracami Działu,
 • Tworzenie regulaminów i procedur wewnętrznych, w tym dot. zamówień publicznych udzielanych przez Muzeum;
 • Sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych Muzeum na podstawie jednostkowych planów zamówień opracowanych przez działy Muzeum;
 • określanie trybu udzielenia zamówień publicznych;
 • Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym;
 • Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi aktami prawnymi;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • Koordynowanie i wykonanie czynności związanych z zawarciem umów z wyłonionymi wykonawcami zamówień publicznych;
 • Prowadzenie i nadzór nad Rejestrem Zamówień Publicznych;
 • Sporządzanie sprawozdań, w tym do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych;
 • Sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazywanie informacji odpowiednim podmiotom zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Współpraca z kancelariami prawnymi i notarialnymi;
 • Analiza dokumentów pod kątem formalno – prawnym;
 • Przygotowywanie umów i opinii prawnych,
 • Bezpośredni udział w negocjacjach,

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawa,
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w dziale prawnym oraz w dziale związanym z zamówieniami publicznymi, w tym co najmniej dwuletnie na stanowisku kierowniczym,
 • Zaangażowanie, systematyczność, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz gospodarczego,
 • Umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów,
 • Znajomość specyfiki pracy w jednostce sektora finansów publicznych.

 

Oferujemy

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu nowej Instytucji Kultury

Rekrutacja na specjalistę ds. obsługi sekretariatu

Opis stanowiska:

- kompleksowa obsługa recepcji w tym przyjmowanie gości i obsługa telefonów,

- prowadzenie kalendarza spotkań i ich obsługa,

- ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przekazywanie jej zgodnie z dekretacją,

- koordynacja korespondencji wewnętrznej, w tym obiegu dokumentów,

- prowadzenie rejestrów dokumentów, w tym rejestru faktur,

- wsparcie administracyjno-biurowe pozostałych komórek organizacyjnych instytucji,

- przygotowanie i redagowanie pism,

- dbanie o właściwy wizerunek firmy oraz estetykę i porządek w szczególności w obszarze recepcji i sal konferencyjnych (także w całym biurze),

- zaopatrzenie biura w sprzęt i materiały biurowe oraz zarządzanie zapasami materiałów biurowych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów,

- dobra znajomość obsługi sprzętów biurowych oraz pakietu MS Office,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- zaangażowanie, systematyczność, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

- dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne,

- umiejętność ustalania priorytetów.

Mile widziane:

- znajomość prawa zamówień publicznych,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- stabilną pracę.

 

Oferty pracy z dopiskiem „specjalista ds. obsługi sekretariatu”, zawierające CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) prosimy kierować na adres biuro@muzeumjp2ipw.pl