Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego poszukuje osoby na stanowisko kasjera

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ogłasza rekrutację na stanowisko: kasjera.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa A. Hlonda 1, Warszawa Wilanów

Oferujemy:

 • umowę zlecenie początkowo na 3 - miesięczny okres

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • sprzedaż biletów wstępu muzeum oraz na wydarzenia kulturalne, w tym z zakresu edukacji muzealnej na terenie Muzeum
 • obsługa systemu rezerwacji i sprzedaży biletów iKSORIS
 • obsługa kasy fiskalnej - przyjmowanie wpłat
 • udzielanie podstawowych informacji o Muzeum oraz wydarzeniach w muzeum.

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom A2) 
 • dokładność i skrupulatność
 • wysoka kultura osobista
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@muzeumjp2ipw.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – kasjer) w terminie do 5 stycznia 2020 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:

Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.

W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: administrator@muzeumjp2ipw.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. księgowości

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ogłasza rekrutację na stanowisko: specjalista ds. księgowości.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa Wilanów

Oferujemy:

 • Umowę o pracę początkowo na 3 miesięczny okres próbny,
 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu nowej Instytucji Kultury

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i standardami,
 • wsparcie w sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 • przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współtworzenie planów finansowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 • wsparcie przy przeprowadzaniu oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie delegacji krajowych/ zagranicznych,
 • sporządzenie i księgowanie list płac.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunku Finanse i rachunkowość lub pokrewnym,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na takim samym/podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego oraz prawa cywilnego,
 • zaangażowanie, systematyczność, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • dobra znajomość programów Symfonia: FK i Środki Trwałe oraz pakietu MS Office (w szczególności Excel).

Mile widziane

 • obsługa programu Płatnik oraz Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Handel
 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji i rozliczania czasu pracy,
 • doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • praktyczna znajomość kodeksu pracy.

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@muzeumjp2ipw.pl lub w wersji tradycyjnej na adres korespondencyjny Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – specjalista ds. księgowości) w terminie do 5 stycznia 2020 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:

Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.

W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: administrator@muzeumjp2ipw.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.